Vito De Fano

a cura di Pasquale Vitagliano

Vito De Fano nasce a Lecce il 30 giugno 1911 dal barese. Dal 1946 al 1952 collaborò con il settimanale umoristico barese «Papiol» scrivendo poesie e bozzetti popolari, quest’ultime firmando con lo pseudonimo ”Zu Vite”. Altri periodici locali che ospitarono sue liriche furono: «Metropoli» 1962 e «Giornale Pugliese» dal 1963 al 1975. Fu pure autore di farse in dialetto barese tutte rappresentate. E’ stato definito il “Trilussa barese”. Muore nel 1989.

 Testi

Battàglie modèrne    (Battaglie moderne)

Me stèv’a ddìsce Rocche u pertenàre      (Rocche = Rocco)
C’aiìre sèra notte don Diodòre                 (Diodòre = Teodoro)
Se retrò abbattùte, stanghe, amàre,
CChiù bbiànghe de la cère e nn’ècchie ggnòre.

Donna Viatrìsce mbèsce, la vammàre,     (Viatrìsce = Beatrice; vammàre = levatrice)
Menì cu sobbraffiàt’e u battecòre,
Giùglie u zaràffe e MMìnghe u tavernàre  (Giùglie = Giulia; Mìnghe = Domenico)
Scèrn’a la Cròscia Vèrde e stonn’angòre. (Cròscia Vèrde = Pronto Soccorso)

O ragionìire se rembì l’acchiàle,                (l’acchiàle = gli occhiali)  
Gennàre u strascenòrne cule n-dèrre…
Iì addemannàbbe: «Sciòbbre generàle?   (Sciòbbre = Sciopero)
Cortè? Mazzàte? Fùscia fusce? Uèrre?    (Fùscia fusce = Fuggi fuggi)
Avònne chemmattùte mbrìima lìnie?»       (chemmattùte = combattuti)

«No!» respennì: «Riuniòn’o Condomìnie!»

 


Iàrie de tembèste    (Aria di tempesta)

 

«Tanìne, prè vìine ddò, curr’a mamàmme,    (prè = presto)
Pelìzze u musse, allàss’u “ceggiolòne”,
Mechèle fusce, làvete le gamme,                  (gamme = gambe)
Assìtte, lìsce, fatte le lezziòne.                      (lìsce = leggi)

Avàst’a rrìte, citte! Iàmme iàmme,
A vvu, stetàte la televesiòne!
E ttu, chemmàre, cìirche d’aitàmme…
Stà vvène…dì ca iì no stogghe bbone!»

«A ccì? Percè? famm’accapì raggiòne…».
«Dope, t’u digghe dope, pe piacère…».
«Chemmàr’a mmè u mestère no me sòne!»

«Ma ce mestère, sore, ce mestère,
Marìdeme stà vvène do pallòne                 (Marìdeme = Mio marito)
E la BBare ha perdùte iùn’a zzère!».         (la BBare = Il Bari calcio)

 


“Vìte Dè Fane, barèse verasce,
Attane de figghie, iòmmene de pasce.
Galandòme nate de stamb’andiche
Stemate da tutte, nu rare amiche.

Iève puète de chidde strafine
Che la pènn’a rrise com’a Rossine.
Pertate a raggiòne n-ghiànde de mane,
Vevève sèmbe da vère crestiàne.

Vetucce iè vvive e nno mmore cchiù
Iìnd’o core de l’amisce sù”.


Ce fertùne!

Oh, ma chèdda Giuggliètte, ce fertùne!
Fegùrde ca nestèrze, pe la stràte,
Da na lambrètta matte fu arrenzàte
E n-dèrre mènza morte arremanì.

La pertòrne fescènn’o Poleclìneche
E ddà ngi-acchiòrne u fèdeche spappàte,
La milza rotte, u stòmeche scazzàte,
Na gamm’a ppìizze, u pète a nn’àlda vì.

M-bbacce, cchiù ppèsce angòre: dìinde rùtte,
Na rècchie appèse, u nase sfraggellàte
E nn’ècchie ca parève nu carvùtte.
Pèrò u sò dditte, è state affertenàte:

Tande nu tàgghie m-bbacce, u palm’asàtte…
Oh! ma la permanènde, stève ndàtte!


Rispondi